Duurzaam varkensvlees

Slagerij Ton & Ginny de Wit denkt aan de wereld om haar heen en heeft oog voor milieu en dierenwelzijn. Daarom verkopen wij varkensvlees onder de noemer Keten Duurzaam Varkensvlees. Dat is smaakvol vlees dat is geproduceerd met respect voor milieu én dier. Wij zijn dan ook trots dat we u dit nieuwe, pure product kunnen aanbieden, tegen de prijs die u van ons gewend bent.

Gezonde dieren

Voor de smaak en kwaliteit van uw vlees, is het belangrijk dat de dieren in topconditie zijn. Daarom werken onze boeren met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent en werken we er hard aan om het antibioticagebruik sterk terug te brengen. Samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontwikkelen en toetsen we maatregelen om uiteindelijk te komen tot een volledig antibioticavrije keten.

100% Nederlands

Keten Duurzaam Varkensvlees bestaat voor 100% uit Nederlandse familiebedrijven die elkaar vaak persoonlijk kennen. Alle partijen uit de keten zijn bovendien gecertificeerd door een onafhankelijke instantie, waardoor de kwaliteit en veiligheid is gewaarborgd en ieder stukje vlees moeiteloos ‘van boer tot winkelvloer’ getraceerd kan worden.

Dichter bij de natuur

De varkensboeren van Keten Duurzaam Varkensvlees hebben samen met een maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om het welzijn van de dieren te verbeteren en hun natuurlijk gedrag te stimuleren. Zo is er in de stallen bijvoorbeeld afleidingsmateriaal aanwezig, waardoor ze kunnen ‘wroeten’ en spelen en zorgen we voor groepshuisvesting van de dieren. Ook vinden we het belangrijk de dieren zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Dit betekent dat de mannelijke varkens niet worden gecastreerd.

Zorg voor het milieu

Anders dan bij veel andere groene initiatieven staat bij Keten Duurzaam Varkensvlees zowél dierenwelzijn als milieu centraal. Zorg voor het dier gaat hand in hand met de zorg voor de leefomgeving. De varkensboeren hebben daarom afspraken gemaakt met Stichting Natuur en Milieu om de belasting voor het milieu minimaal te houden en de boeren streven ernaar om in 2015 volledig energieneutraal te zijn. Op veel van onze varkenshouderijen wordt ook nu al gewerkt met energiebesparende systemen, wat al heeft geleid tot 34% minder energieverbruik.

De keten

Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterij, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten en heeft als doel op een duurzame, verantwoorde manier varkens te houden. KDV werkt met een innovatief en pragmatisch concept waarbij de optimale balans tussen zowel dierenwelzijn, milieu als prijs centraal staat: het KDV Keurmerk.

Het ontstaan

In 1997 vroeg varkenshouder Hans Verhoeven zich af hoe hij zijn bedrijf duurzamer kon maken. Hij wilde op zijn boerderij de Co2 footprint verminderen en wilde bovendien het welzijn van de dieren verbeteren. Hij bedacht een werkwijze om voor veiliger, duurzamer en diervriendelijker varkensvlees, zonder dat het veel duurder werd. Zo gezegd zo gedaan. Hans Verhoeven nam het initiatief voor de ontwikkeling van het KDV Keurmerk voor varkensvlees en betrok daar andere varkenshouders bij. Toen ook andere partijen geïnteresseerd bleken in deze manier van werken ontstond het idee voor een keten. Nu, zo’n 15 jaar later, is Keten Duurzaam Varkensvlees uitgegroeid tot een samenwerking van meer dan 350 partijen: varkenshouders, grossiers, slagers, restaurants en vleeswarenproducenten die allemaal werken volgens dezelfde principes. Met oog voor milieu, dier, een eerlijke prijs én smaak

Joomla templates by a4joomla